Docencia

 


DSC_0081

AMATEURS DANZA


La práctica de la danza trae consigo experiencias que trascienden el hecho del movimiento per se. En ella habitan el territorio sensible, la expresión de lo sentido, el lenguaje sin palabras, la ocupación compartida del espacio, el tacto y el contacto, la espontaneidad, la creatividad, la actitud no competitiva, el respeto mutuo en la diversidad. 


Son bloques de dos horas y media de duración para sumergirnos en el movimiento, que se amplía y enriquece con el hacer de la danza contemporánea:

 • Depurar límites

 • Definir las formas 

 • Construir coreo-grafías

 • Bailar en grupo

 • Mostrar en público

Dado que es intención realizar una muestra de puertas abiertas en diciembre, sería deseable formar un grupo estable que asistiera a las cuatro sesiones. Este requisito no es imprescindible.

Para público amateur


FECHAS

Viernes 16 de septiembre

Viernes 28 de octubre

Viernes 18 de noviembre

Viernes 16 de diciembre


HORARIO 

De 17:00 a 19:30

LUGAR

A determinar


PRECIO

45 € por sesión 

160 € si se realizan las 4 sesionesAMATEURS DANSA


La pràctica de la dansa comporta experiències que transcendeixen el fet del moviment per se. Hi habiten el territori sensible, l'expressió del sentit, el llenguatge sense paraules, l'ocupació compartida de l'espai, el tacte i el contacte, l'espontaneïtat, la creativitat, l'actitud no competitiva, el respecte mutu en la diversitat.


Són blocs de dues hores i mitja de durada per submergir-nos en el moviment, que s'amplia i s'enriqueix amb el fer de la dansa contemporània:

• Depurar límits

• Definir les formes

• Construir coreografies

• Ballar en grup

• Mostrar en públic


Atès que és intenció fer una mostra de portes obertes al desembre, seria desitjable formar un grup estable que assistís a les quatre sessions. Aquest requisit no és imprescindible.

Per a públic amateur


DATES

Divendres 16 de setembre

Divendres 28 d'octubre

Divendres 18 de novembre

Divendres 16 de desembre


HORARI

De 17:00 a 19:30

LLOC

A determinar


PREU

45 € per sessió

160 € si es realitzen les 4 sessionsINTENSIUS DE TARDOR 2020

PEDAGOGIA COS I MOVIMENT®

 


Mans de les coves de Altamira. Santander

  

“EL MOVIMENT QUOTIDIÀ”

Divendres 25 de setembre, de 16:00 a 20:00 h

Dissabte 26 de setembre, de 9:30 a 13:30 h

Persones amb o sense experiència prèvia

95 €

 

“INTENSIUS DE MANTENIMENT”

Divendres 2 octubre, 6 de novembre i 4 de desembre

De 16:00 a 20:00 h

Persones amb o sense experiència prèvia

50 € per encontre

  

“CLASSES REGULARS”

Iniciació: de setembre a juny, dijous de 17:00 a 18:30 h

Profundització: de setembre a juny, dimarts de 16:30 a 18:00 h

20 € per classe

 

IMPARTITS PER Mona Belizán 

(http://www.cuerpoymovimientoeducacion.com/p/cv-de-mona-belizan.html)

LLOC Teatre Sans. Carrer Can Sans 5. 07001 Palma.

INSCRIPCIÓ Enviar correu electrònic a cosimoviment@gmail.com o trucar al 645 481 642  

http://www.cuerpoymovimientoeducacion.com

https://www.facebook.com/CosiMoviment

 

“INTENSIU EL MOVIMENT QUOTIDIÀ”

¿Quins són els nostres usos motrius en el fer diari?

En aquesta activitat constant del nostre cos es produeix, a vegades, una utilització equivocada de les forces naturals, una disfunció que es tradueix en sobrecàrrega de determinades zones de l'organisme, acompanyades per l'afebliment d'unes altres.

Des d'una perspectiva d'espècie, com vertebrats-quadrúpedes-bipedestants, existeixen habilitats que, o bé no s'utilitzen o es fan de manera inadequada. La recerca sobre el bios ens aporta un aprenentatge directe del nostre comportament motriu. 

Com a objectiu general, el curs proposa reeducar els nostres hàbits de moviment quotidià des de la mirada antropològica, que integra en una unitat l'aspecte biològic i l'aspecte cultural que li aporta significat.

 

PROGRAMA

 • La llengua i les quatre potes com a motricitat innata.
 • La columna reptiliana.
 • La simetria dreta-esquerra com a principi d'estabilitat pròpia.
 • De la quadrupèdia a la bipedestació. Verticalització i condició humana.
 • Especialització del peu i la mà en el suport i la prensió: terra i entorn.
 • La mirada horitzontal, perifèrica i en perspectiva.
 • Integració de les forces d'atracció-suspensió i la seva funció en l'equilibri personal.
 • La força de propulsió en la translació: agilitat, seguretat i potència.
 • Els plexes pèlvics i toràcics i la seva funció en la construcció dels camps de comunicació: locus propi i espai compartit.

 

*********

 

“INTENSIUS DE MANTENIMENT”

Són mòduls solts, de 4 hores de duració, per als qui desitgin fer un seguiment i no puguin assistir a les classes regulars que s'imparteixen setmanalment. Es realitzen una vegada al mes i es poden fer de manera independent.

 

***********************************

 

X curs d'estiu Pedagogia Cos i Moviment® “El moviment quotidià”


Mans de les coves de Altamira. Santander

__________________________________________________
CATALÀ

X CURS D’ESTIU
PEDAGOGIA COS I MOVIMENT®
“EL MOVIMENT QUOTIDIÀ”
¿Quins són els nostres usos motrius en el fer diari?En aquesta activitat constant del nostre cos es produeix, a vegades, una utilització equivocada de les forces naturals, una disfunció que es tradueix en sobrecàrrega de determinades zones de l'organisme, acompanyades per l'afebliment d'unes altres.

Des d'una perspectiva d'espècie, com vertebrats-quadrúpedes-bipedestants, existeix una sèrie d'habilitats que, o bé no s'utilitzen o es fan de manera inadequada. La recerca sobre el bios ens aporta un aprenentatge directe del nostre comportament motriu. 

Com a objectiu general, el curs proposa re-educar els nostres hàbits de moviment quotidià des de la mirada antropològica, que integra en una unitat l'aspecte biològic i l'aspecte cultural que li aporta significat.
PROGRAMA

 • La llengua i les quatre potes com a motricitat innata.
 • La columna reptiliana.
 • La simetria dreta-esquerra com a principi d'estabilitat pròpia.
 • De la quadrupèdia a la bipedestació. Verticalització i condició humana.
 • Especialització del peu i la mà en el suport i la prensió: terra i entorn.
 • La mirada horitzontal, perifèrica i en perspectiva.
 • Integració de les forces d'atracció-suspensió i la seva funció en l'equilibri personal.
 • La força de propulsió en la translació: agilitat, seguretat i potència
 • Els plexes pèlvics i toràcics i la seva funció en la construcció dels camps de comunicació: locus propi i espai compartit.

DIRIGIT A

Persones amb o sense experiència prèvia

DATES

Del dilluns 6 al divendres 10 de juliol 2020 

HORARI

De 17:00 a 19:30 h 

LLOC

Teatre Sans. Carrer Sans, 5. 07001 Palma

Nº MÀXIM DE PARTICIPANTS

10 

PREU

100 €

FORMA DE PAGAMENT

50% de la matrícula en realitzar la inscripció, mitjançant transferència bancària
al compte  nº ES68  2056  0006  3610  0083  9421
50% a l'inici del curs per transferència o en efectiu.

INSCRIPCIÓ

Enviar per correu electrònic la fitxa d'inscripció a cosimoviment@gmail.com

Consultes per telèfon: 645 481 642 
____________________________________________
CASTELLANO

X CURSO DE VERANO 
PEDAGOGIA COS I MOVIMENT®
“EL MOVIMIENTO COTIDIANO”

¿Cuáles son nuestros usos motrices en el hacer diario?

En esta actividad constante de nuestro cuerpo se produce, en ocasiones, una utilización equivocada de las fuerzas naturales, una disfunción que se traduce en sobrecarga de determinadas zonas del organismo, acompañadas por el debilitamiento de otras.

Desde una perspectiva de especie, como vertebrados-cuadrúpedos-bipedestantes, existe una serie de habilidades que, o bien no se utilizan o se hacen de forma inadecuada. La investigación sobre el bios nos aporta un aprendizaje directo de nuestro comportamiento motriz.

Como objetivo general, el curso propone re-educar nuestros hábitos de movimiento cotidiano desde la mirada antropológica, que integra en una unidad el aspecto biológico y el aspecto cultural que le aporta significado. 

PROGRAMA

 • La lengua y las cuatro patas como motricidad innata.
 • La columna reptiliana.
 • La simetría derecha-izquierda como principio de estabilidad propia.
 • De la cuadrupedia a la bipedestación. Verticalización y condición humana.
 • Especialización del pie y la mano en el apoyo y la prensión: tierra y entorno.
 • La mirada horizontal, periférica y en perspectiva.
 • Integración de las fuerzas de atracción-suspensión y su función en el equilibrio personal.
 • La fuerza de propulsión en la traslación: agilidad, seguridad y potencia.
 • Los plexos pélvicos y torácicos y su función en la construcción de los campos de comunicación: locus propio y espacio compartido.


DIRIGIDO A

Personas con o sin experiencia previa. 

FECHAS

Del lunes 6 al viernes 10 de julio 2020.

HORARIO

De 17:00 a 19:30 h. 

LUGAR

Teatre Sans. Carrer Sans, 5. 07001 Palma.

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES

10 

PRECIO

100 €

FORMA DE PAGO

50% de la matrícula al realizar la inscripción, mediante transferencia bancaria
a la cuenta nº ES68  2056  0006  3610  0083  9421
50% al inicio del curso por transferencia o en efectivo. 

INSCRIPCIÓN

Enviar por correo electrónico la ficha de inscripción a cosimoviment@gmail.com

Consultas por teléfono: 645 481 642 

__________________________________________________


ENLLAÇ PER A DESCARREGAR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ:

https://drive.google.com/file/d/1OV6e3mltEd_3FQtoFRsy7_8FgdUvJbl0/view?usp=sharin

 

***********************************

 

CURSO 2017-2018


PEDAGOGIA DEL CUERPO®
PROGRAMA ANUAL


El programa anual ofrece distintas alternativas de entrenamiento en forma de clases regulares, bloques temáticos e intensivos en días domingos. 

CLASES  REGULARES
Entrenamiento inicial y para avanzados
Duración: 1:30’h una vez por semana
Horarios: martes de 16:30 a 18:00 h - avanzados
martes de 18:30 a 20:00 h - iniciación
Precio: 80 € al mes
Inicio: de septiembre 2017 a junio 2018
Lugar: Teatre Sans

BLOQUES TEMÁTICOS
Cada bloque temático tiene una duración de 4 encuentros de dos horas. En cada uno de ellos se desarrolla un tema específico de la Pedagogía del Cuerpo®. Es recomendado para personas que quieran profundizar en un tema específico, tengan o no experiencia previa.
Se convocan a lo largo del curso lectivo y se comunica oportunamente las fechas, contenidos y precios.

INTENSIVOS DE DOMINGO
Son encuentros de 4 horas de duración los domingos por la mañana, para quienes deseen hacer un mantenimiento o bien tener un primer contacto con la Pedagogía. Hay varios en el año y las fechas, contenidos y precios se anuncian oportunamente.


Información:
Mona Belizán
Tel. 645 481 642

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


CURSOS ANTERIORES


Ejemplo de algunos bloques temáticos que se han desarrollado desde la escuela:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.