jueves, 11 de junio de 2020

X curs d'estiu Pedagogia Cos i Moviment® “El moviment quotidià”


Mans de les coves de Altamira. Santander

__________________________________________________
CATALÀ

X CURS D’ESTIU
PEDAGOGIA COS I MOVIMENT®
“EL MOVIMENT QUOTIDIÀ”
¿Quins són els nostres usos motrius en el fer diari?En aquesta activitat constant del nostre cos es produeix, a vegades, una utilització equivocada de les forces naturals, una disfunció que es tradueix en sobrecàrrega de determinades zones de l'organisme, acompanyades per l'afebliment d'unes altres.

Des d'una perspectiva d'espècie, com vertebrats-quadrúpedes-bipedestants, existeix una sèrie d'habilitats que, o bé no s'utilitzen o es fan de manera inadequada. La recerca sobre el bios ens aporta un aprenentatge directe del nostre comportament motriu. 

Com a objectiu general, el curs proposa re-educar els nostres hàbits de moviment quotidià des de la mirada antropològica, que integra en una unitat l'aspecte biològic i l'aspecte cultural que li aporta significat.
PROGRAMA

 • La llengua i les quatre potes com a motricitat innata.
 • La columna reptiliana.
 • La simetria dreta-esquerra com a principi d'estabilitat pròpia.
 • De la quadrupèdia a la bipedestació. Verticalització i condició humana.
 • Especialització del peu i la mà en el suport i la prensió: terra i entorn.
 • La mirada horitzontal, perifèrica i en perspectiva.
 • Integració de les forces d'atracció-suspensió i la seva funció en l'equilibri personal.
 • La força de propulsió en la translació: agilitat, seguretat i potència
 • Els plexes pèlvics i toràcics i la seva funció en la construcció dels camps de comunicació: locus propi i espai compartit.

DIRIGIT A

Persones amb o sense experiència prèvia

DATES

Del dilluns 6 al divendres 10 de juliol 2020 

HORARI

De 17:00 a 19:30 h 

LLOC

Teatre Sans. Carrer Sans, 5. 07001 Palma

Nº MÀXIM DE PARTICIPANTS

10 

PREU

100 €

FORMA DE PAGAMENT

50% de la matrícula en realitzar la inscripció, mitjançant transferència bancària
al compte  nº ES68  2056  0006  3610  0083  9421
50% a l'inici del curs per transferència o en efectiu.

INSCRIPCIÓ

Enviar per correu electrònic la fitxa d'inscripció a cosimoviment@gmail.com

Consultes per telèfon: 645 481 642 
____________________________________________
CASTELLANO

X CURSO DE VERANO 
PEDAGOGIA COS I MOVIMENT®
“EL MOVIMIENTO COTIDIANO”

¿Cuáles son nuestros usos motrices en el hacer diario?

En esta actividad constante de nuestro cuerpo se produce, en ocasiones, una utilización equivocada de las fuerzas naturales, una disfunción que se traduce en sobrecarga de determinadas zonas del organismo, acompañadas por el debilitamiento de otras.

Desde una perspectiva de especie, como vertebrados-cuadrúpedos-bipedestantes, existe una serie de habilidades que, o bien no se utilizan o se hacen de forma inadecuada. La investigación sobre el bios nos aporta un aprendizaje directo de nuestro comportamiento motriz.

Como objetivo general, el curso propone re-educar nuestros hábitos de movimiento cotidiano desde la mirada antropológica, que integra en una unidad el aspecto biológico y el aspecto cultural que le aporta significado. 

PROGRAMA

 • La lengua y las cuatro patas como motricidad innata.
 • La columna reptiliana.
 • La simetría derecha-izquierda como principio de estabilidad propia.
 • De la cuadrupedia a la bipedestación. Verticalización y condición humana.
 • Especialización del pie y la mano en el apoyo y la prensión: tierra y entorno.
 • La mirada horizontal, periférica y en perspectiva.
 • Integración de las fuerzas de atracción-suspensión y su función en el equilibrio personal.
 • La fuerza de propulsión en la traslación: agilidad, seguridad y potencia.
 • Los plexos pélvicos y torácicos y su función en la construcción de los campos de comunicación: locus propio y espacio compartido.


DIRIGIDO A

Personas con o sin experiencia previa. 

FECHAS

Del lunes 6 al viernes 10 de julio 2020.

HORARIO

De 17:00 a 19:30 h. 

LUGAR

Teatre Sans. Carrer Sans, 5. 07001 Palma.

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES

10 

PRECIO

100 €

FORMA DE PAGO

50% de la matrícula al realizar la inscripción, mediante transferencia bancaria
a la cuenta nº ES68  2056  0006  3610  0083  9421
50% al inicio del curso por transferencia o en efectivo. 

INSCRIPCIÓN

Enviar por correo electrónico la ficha de inscripción a cosimoviment@gmail.com

Consultas por teléfono: 645 481 642 

__________________________________________________


ENLLAÇ PER A DESCARREGAR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ:__________________________________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.