martes, 8 de septiembre de 2020

Intensius de Tardor 2020

  

 

INTENSIUS DE TARDOR 2020

PEDAGOGIA COS I MOVIMENT®

 


Mans de les coves de Altamira. Santander

  

“EL MOVIMENT QUOTIDIÀ”

Divendres 25 de setembre, de 16:00 a 20:00 h

Dissabte 26 de setembre, de 9:30 a 13:30 h

Persones amb o sense experiència prèvia

95 €

 

“INTENSIUS DE MANTENIMENT”

Divendres 2 octubre, 6 de novembre i 4 de desembre

De 16:00 a 20:00 h

Persones amb o sense experiència prèvia

50 € per encontre

  

“CLASSES REGULARS”

Iniciació: de setembre a juny, dijous de 17:00 a 18:30 h

Profundització: de setembre a juny, dimarts de 16:30 a 18:00 h

20 € per classe

 

 

 

IMPARTITS PER Mona Belizán 

(http://www.cuerpoymovimientoeducacion.com/p/cv-de-mona-belizan.html)

LLOC Teatre Sans. Carrer Can Sans 5. 07001 Palma.

INSCRIPCIÓ Enviar correu electrònic a cosimoviment@gmail.com o trucar al 645 481 642  

http://www.cuerpoymovimientoeducacion.com

https://www.facebook.com/CosiMoviment

 

 

 

“INTENSIU EL MOVIMENT QUOTIDIÀ”

¿Quins són els nostres usos motrius en el fer diari?

En aquesta activitat constant del nostre cos es produeix, a vegades, una utilització equivocada de les forces naturals, una disfunció que es tradueix en sobrecàrrega de determinades zones de l'organisme, acompanyades per l'afebliment d'unes altres.

Des d'una perspectiva d'espècie, com vertebrats-quadrúpedes-bipedestants, existeixen habilitats que, o bé no s'utilitzen o es fan de manera inadequada. La recerca sobre el bios ens aporta un aprenentatge directe del nostre comportament motriu. 

Com a objectiu general, el curs proposa reeducar els nostres hàbits de moviment quotidià des de la mirada antropològica, que integra en una unitat l'aspecte biològic i l'aspecte cultural que li aporta significat.

 

PROGRAMA

 • La llengua i les quatre potes com a motricitat innata.
 • La columna reptiliana.
 • La simetria dreta-esquerra com a principi d'estabilitat pròpia.
 • De la quadrupèdia a la bipedestació. Verticalització i condició humana.
 • Especialització del peu i la mà en el suport i la prensió: terra i entorn.
 • La mirada horitzontal, perifèrica i en perspectiva.
 • Integració de les forces d'atracció-suspensió i la seva funció en l'equilibri personal.
 • La força de propulsió en la translació: agilitat, seguretat i potència.
 • Els plexes pèlvics i toràcics i la seva funció en la construcció dels camps de comunicació: locus propi i espai compartit.

 

*********

 

“INTENSIUS DE MANTENIMENT”

Són mòduls solts, de 4 hores de duració, per als qui desitgin fer un seguiment i no puguin assistir a les classes regulars que s'imparteixen setmanalment. Es realitzen una vegada al mes i es poden fer de manera independent.

 

 

 

jueves, 11 de junio de 2020

X curs d'estiu Pedagogia Cos i Moviment® “El moviment quotidià”


Mans de les coves de Altamira. Santander

__________________________________________________
CATALÀ

X CURS D’ESTIU
PEDAGOGIA COS I MOVIMENT®
“EL MOVIMENT QUOTIDIÀ”
¿Quins són els nostres usos motrius en el fer diari?En aquesta activitat constant del nostre cos es produeix, a vegades, una utilització equivocada de les forces naturals, una disfunció que es tradueix en sobrecàrrega de determinades zones de l'organisme, acompanyades per l'afebliment d'unes altres.

Des d'una perspectiva d'espècie, com vertebrats-quadrúpedes-bipedestants, existeix una sèrie d'habilitats que, o bé no s'utilitzen o es fan de manera inadequada. La recerca sobre el bios ens aporta un aprenentatge directe del nostre comportament motriu. 

Com a objectiu general, el curs proposa re-educar els nostres hàbits de moviment quotidià des de la mirada antropològica, que integra en una unitat l'aspecte biològic i l'aspecte cultural que li aporta significat.
PROGRAMA

 • La llengua i les quatre potes com a motricitat innata.
 • La columna reptiliana.
 • La simetria dreta-esquerra com a principi d'estabilitat pròpia.
 • De la quadrupèdia a la bipedestació. Verticalització i condició humana.
 • Especialització del peu i la mà en el suport i la prensió: terra i entorn.
 • La mirada horitzontal, perifèrica i en perspectiva.
 • Integració de les forces d'atracció-suspensió i la seva funció en l'equilibri personal.
 • La força de propulsió en la translació: agilitat, seguretat i potència
 • Els plexes pèlvics i toràcics i la seva funció en la construcció dels camps de comunicació: locus propi i espai compartit.

DIRIGIT A

Persones amb o sense experiència prèvia

DATES

Del dilluns 6 al divendres 10 de juliol 2020 

HORARI

De 17:00 a 19:30 h 

LLOC

Teatre Sans. Carrer Sans, 5. 07001 Palma

Nº MÀXIM DE PARTICIPANTS

10 

PREU

100 €

FORMA DE PAGAMENT

50% de la matrícula en realitzar la inscripció, mitjançant transferència bancària
al compte  nº ES68  2056  0006  3610  0083  9421
50% a l'inici del curs per transferència o en efectiu.

INSCRIPCIÓ

Enviar per correu electrònic la fitxa d'inscripció a cosimoviment@gmail.com

Consultes per telèfon: 645 481 642 
____________________________________________
CASTELLANO

X CURSO DE VERANO 
PEDAGOGIA COS I MOVIMENT®
“EL MOVIMIENTO COTIDIANO”

¿Cuáles son nuestros usos motrices en el hacer diario?

En esta actividad constante de nuestro cuerpo se produce, en ocasiones, una utilización equivocada de las fuerzas naturales, una disfunción que se traduce en sobrecarga de determinadas zonas del organismo, acompañadas por el debilitamiento de otras.

Desde una perspectiva de especie, como vertebrados-cuadrúpedos-bipedestantes, existe una serie de habilidades que, o bien no se utilizan o se hacen de forma inadecuada. La investigación sobre el bios nos aporta un aprendizaje directo de nuestro comportamiento motriz.

Como objetivo general, el curso propone re-educar nuestros hábitos de movimiento cotidiano desde la mirada antropológica, que integra en una unidad el aspecto biológico y el aspecto cultural que le aporta significado. 

PROGRAMA

 • La lengua y las cuatro patas como motricidad innata.
 • La columna reptiliana.
 • La simetría derecha-izquierda como principio de estabilidad propia.
 • De la cuadrupedia a la bipedestación. Verticalización y condición humana.
 • Especialización del pie y la mano en el apoyo y la prensión: tierra y entorno.
 • La mirada horizontal, periférica y en perspectiva.
 • Integración de las fuerzas de atracción-suspensión y su función en el equilibrio personal.
 • La fuerza de propulsión en la traslación: agilidad, seguridad y potencia.
 • Los plexos pélvicos y torácicos y su función en la construcción de los campos de comunicación: locus propio y espacio compartido.


DIRIGIDO A

Personas con o sin experiencia previa. 

FECHAS

Del lunes 6 al viernes 10 de julio 2020.

HORARIO

De 17:00 a 19:30 h. 

LUGAR

Teatre Sans. Carrer Sans, 5. 07001 Palma.

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES

10 

PRECIO

100 €

FORMA DE PAGO

50% de la matrícula al realizar la inscripción, mediante transferencia bancaria
a la cuenta nº ES68  2056  0006  3610  0083  9421
50% al inicio del curso por transferencia o en efectivo. 

INSCRIPCIÓN

Enviar por correo electrónico la ficha de inscripción a cosimoviment@gmail.com

Consultas por teléfono: 645 481 642 

__________________________________________________


ENLLAÇ PER A DESCARREGAR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ:__________________________________________________

domingo, 26 de abril de 2020

A propósito del Día Internacional de la Danza

PAUL VIRILIO. “El Cibermundo, la politica de lo peor”
Pág. 46-47. Ed. Cátedra. Madrid 1997
La cuestión del derecho de ciudadanía y de la pérdida de la Tierra son inseparables, para usted, de la del cuerpo propio, es decir, de un cuerpo situado en el espacio y en el tiempo. ¿Puede desarrollar este punto que me parece esencial?
La cuestión de la corporeidad nos toca a todos -utilizo la palabra “tocar" intencionadamente. Hay tres cuerpos que están indiscutiblemente ligados: el cuerpo territorial, es decir, el del planeta y la ecología, el cuerpo social y, finalmente, el cuerpo animal o humano. De ello se deriva la necesidad de recolocarse con relación al cuerpo, de recolocar el cuerpo con relación al otro -la cuestión del prójimo y de la alteridad-, pero también con relación a la Tierra, es decir, al mundo propio. No hay cuerpo propio sin mundo propio, sin situación. El cuerpo propio está situado con relación al otro, a la mujer, al amigo, al enemigo... aunque también está situado con relación al mundo propio. Es "aquí y ahora", hic et nunc, está in situ. Ser es estar presente aquí y ahora.
La cuestión de la telepresencia deslocaliza la posición, la situación del cuerpo. Todo el problema de la realidad virtual es, esencialmente, negar el hic el nunc, negar el "aquí" en beneficio del "ahora". Ya lo he dicho: ya no existe el aquí, todo es ahora! La reapropiación del cuerpo, para lo que la danza supone la resistencia máxima, no es simplemente un problema de coreografía sino un problema de sociografía, de relación con el otro, de relación con el mundo. De otro modo, es la locura, es decir, la pérdida del mundo y la pérdida del cuerpo. Los retrasos tecnológicos que provoca Ia telepresencia tratan de hacernos perder definitivamente el cuerpo propio en beneficio del amor inmoderado por el cuerpo virtual, por este espectro que aparece en el "extraño tragaluz" y en el "espacio de la realidad virtual". Ello entraña una considerable amenaza de pérdida del otro, el ocaso de la presencia física en beneficio de una presencia inmaterial y fantasmagórica.

Enlace al texto “El Cibermundo, la politica de lo peor”, de Paul Virilio: